Sv. Magdalena na Homu

Cerkev na Homu leži na nadmorski višini 607 metrov in je posvečena Mariji Magdaleni. Njen god obhajamo 22. julija. Ta podružnična cerkev leži jugovzhodno od župnijske cerkve sv. Pavla. Cerkev je s prezbiterijem in glavnim oltarjem usmerjena proti jugu, z ladjo ter glavnim vhodom pa proti severu. O tej podružnici so ohranjeni vizitacijski zapisi iz leta 1631 (župnijska kronika sv. Pavla, stran 15).

V teh zapisih spoznamo, da je na tem mestu bila cerkev že prej, in sicer iz srede 15. stoletja. Prvotna cerkev je bila majhna in preprosta. V današnjo cerkev je bila razširjena leta 1825. Cerkev je izgubila svoj gotski slog in se približala romanskemu. Sedanja cerkev je dolga 18.50 m, široka 5.30 m in visoka 6.50 m. Novo ostrešje je cerkev dobila leta 1912 in bila na novo prekrita. Les so darovali domači župljani in sosedje iz Griž ter Šempetra. Istega leta je bila zgrajena majhna lesena hišica na vzhodni strani cerkve.

Cerkev in prezbiterij sta obokana v romanskem slogu in sicer v 5 obokih. Tlak je iz kamnitih plošč.

Slikar Vipotnik iz Žalca je leta 1930 cerkev na novo poslikal. Slikarija je ornamentalna. V prezbiteriju, na levi strani je slika sv. Katarine, na desni sv. Marjete. Na stropu, nad glavnim oltarjem, »Pelikan« in Žalostna Mati božja pod križem. V ladji je na levi strani od mrtvih vstali Zveličar in Marija Magdalena, na desni kip Marije rožnovenske Kraljice, na stropu pa sv. Frančišek Ksaverij in sv. Matej - evangelist.

Zakristija je prizidana na vzhodni strani prezbiterija. Stranskih kapel ni, prav tako ni spovednic. Kor za pevce je ob severnem pročelju cerkve. Leta 1899 je orglarski mojster Naraks iz Arje vasi pri Žalcu izdelal orgle z 8 registri. Vhodi v cerkev so trije: glavni, pod severnim pročeljem, en stranski na zahodni strani v prezbiterij in en stranski  na vzhodni strani iz zakristije. Zvonik stoji posebej, in sicer 4  m od severnega pročelja cerkve.

V cerkvi so trije oltarji. Glavni oltar je posvečen sv. Mariji Magdaleni in ga je leta 1899 izdelal Ivan Cesar iz Mozirja. 23. 7. 1899 na praznik Magdalenske nedelje ga je blagoslovil takratni župnik Mihael Plešnik. V cerkvi sta dva stranska oltarja in sicer eden je posvečen Rožnovenski Materi božji, drugi pa je posvečen sv. Lenartu. Prižnica je lesena in ima reliefe štirih evangelistov ter vhod iz zakristije. Čeprav je majhna,  ima cerkev tri zvonove.

Cerkev je zelo preprosta, a popotnik se rad ustavi in gre k Mariji Magdaleni po pomoč.

Poleg cerkve pa je tudi planinski dom in mnogi se v nedeljo popoldan odpravijo na sprehod prav na Hom. Hom je priljubljena izletniška točka, saj je razgled na Savinjsko dolino čudovit. Pridi in se prepričaj.  

 Sv. maše v podružnični cerkvi sv. Marije Magdalene na Homu:

  • na velikonočni ponedeljek ob 15.00 uri
  • drugo nedeljo v mesecu maju ob 15.00 uri
  • vremenska maša (križev torek pred Vnebohodom) ob 09.00 uri
  • Binkoštni ponedeljek ob 15.00 uri
  • Magdalenina nedelja (predzadnja nedelja v juliju) ob 10.00 uri
  • Prva nedelja v septembru – za + župnika Franca Serca ob 15.00 uri
  • Rožnovenska nedelja (prva v mesecu oktobru) ob 15.00 uri
  • Zahvalna nedelja (prva v mesecu novembru) ob 15.00 uri
  • Sveti večer (24. december) ob 20.00 uri

Galerija slik