RIBIČ Roza (Rozika)

K nebeškemu Očetu, v katerega je vse življenje verovala in upala je odšla RIBIČ Rozika iz Latkove vasi.
Ribič Rozika je na 2. postno nedeljo, 25. februarja v domu upokojencev v Preboldu za večno zaspala za to zemeljsko življenje in prestopila prag večnosti.
Pokojna Rozika je luč tega zemeljskega življenja zagledala 31. julija leta 1921 na Svetini nad Štorami.
Bivala je na naslovu: Latkova vas 166, župnija Sv. Pavel – Prebold. Nazadnje je bila oskrbovanka doma upokojencev v Preboldu.
Pogreb spoštovane gospe Rozike bo v četrtek, 1. marca 2018.
Ob 15. uri je pogrebna sv. maša v župnijski cerkvi in nato ob 16. uri pogreb na tukajšnjem pokopališču.
Žara pokojne Rozike bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tukajšnji poslovilni vežici.
Sv. maša po namenu 8. dne bo v petek, 9. marca 2018 ob 18. uri v župnijski cerkvi sv. Pavla.

Gospod, daj ji večni pokoj. In večna luč naj ji sveti.
Naj počiva v miru. Amen.