LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

V soboto, 16. decembra bo Luč miru iz Betleham prišla na Dunaj. V nedeljo, 17. decembra se bo plamen miru delil pri vseh svetih mašah: ob 7. in 9. uri v Preboldu in 10.30 uri v Marija Reki, ter popoldan po vaseh.
– od 15.00 do 15.45 pri gasilskem domu v Matkah,
– od 15.00 do 15.45 pri Markovi kapeli v Kapljiv vasi,
– od 16.00 do 16.45 pri Sopotnikovih v Šeščah,
– od 16.00 do 16.45 pri gasilskem domu v Latkovi vasi,
– od 17.00 do 17.45 v cerkvi v Sv. Lovrencu.
Na razpolago so tudi posebne svečke, v katerih boste lhaok v vaše domove odnesli Luč miru iz Betlehema. Z nakupom teh svečk prispevate svoj košček v veliki mozaik dobrodelnosti.

Plamen vsako leto prepotuje nepredstavljivo dolgo pot po celem svetu, naj sveti tudi v vaši hiši.
Pustite se vneti!