DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH

Dragi mladi prijatelji!
V petek, 16. 3. 2018 ob 19. uri ste lepo vabljeni na dekanijsko srečanje mladih, ki bo v Aninem domu.
Vsebina: priprava na veliki teden.
Skupaj s skupino projekta Malo občestvo, se bomo spoznavali, premišljevali Božjo besedo
in delili vsakdanje življenje.
Prisrčno vabljeni!