Bogoslužje

OBRISAL BO SOLZE Z NJIHOVIH OČI IN SMRTI NE BO VEČ

Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvonebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več.
Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal zneba od Boga, pripravljen kakor nevesta,
ki se je ozaljšala za svojega ženina.
In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel:
“Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.
In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.
Kajti prejšnje je minilo.”
Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel:
“Glej, vse delam novo!” Rekel je tudi: “Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!” (Raz 21,1-7)

Bogoslužje

  • Ob nedeljah so sv. maše ob 7.00 in 9.00 v Sv. Pavlu v Preboldu; 10.30 v Mariji Reki.
  • Od meseca junija do oktobra so sv. maše ob 7.00 in 10.00 v Sv. Pavlu v Preboldu; 8.45 v Mariji Reki.
  • Delavniške maše so vsak večer ob 19.00 (poletni čas) ali 17.00 (zimski čas), razen sreda ob 7.00.

Bogoslužje v podružnici sv. Magdalena na Homu (klik) in sv. Lovrenc (klik).

Krščevanje
Vpis 14 dni pred krstom. Priprava v torek pred podelitvijo zakramenta.

Poroke
Zaročenci se udeležijo tečaja, ki je pri Sv. Jožefu v Celju. V župnišču se prijavijo dva meseca pred poroko.

Župnijska pisarna
Odprta vsak delavnik od 8.00 do 10.00 ure in ob petkih od 17.00 do 18. 00 ure. Ob sredah ni uradnih ur.
Če sem doma, sem vedno na razpolago.


Župnija cerkev sv. Pavel Prebold
(foto: Ivan Lipičnik)

Za gledalce TV Pot-i sta spregovorila naš župnik Damjan Ratajc in ključar podružnične cerkve sv. Marije Magdalene na Homu, ki je tudi oskrbnik planinske koče, g. Ivan Pinter. Vabljeni k ogledu prispevka na tej povezavi.